آکادمی بین المللی نگرش مثبت آغاز به کار کرد.
در ۲ شهریور ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه

آکادمی بین المللی نگرش مثبت آغاز به کار کرد.
آدرس سایت : www.negaresh21.com

هیئت علمی آکادمی بین المللی نگرش مثبت:
پرفسور علیرضا یوسفی
پرفسور حسین پورآقاسی
دکتر خسرو صحت
دکتر سید حمیدرضا محتشمی
مهندس سعید وفایی
استاد محمود پورآزاد
استاد نغمه خسروی

رئیس هیات مدیره آکادمی بین المللی نگرش مثبت:
دکتر سعید گل محمدی

آدرس سایت مجله الکترونیکی آکادمی بین المللی نگرش مثبت:
www.negaresh21.com

ارسال دیدگاه