همراه با همسایه دل دکتر علی کرامتی
در ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه

روزی خوب همراه با همسایه دل دکتر علی کرامتی که از سن چهارسالگی باهم بودیم و باهم بزرگ شدیم-تهران- زعفرانیه

ارسال دیدگاه