پادکست
تمثیل کوزه
در ۲۵ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
تضاد
در ۲۳ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
شناخت معنای ارزشمند ترین چیز زندگی انسان
در ۲۲ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
من ز مکر نفس دیدم چیزها
در ۲۰ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
ابله
در ۱۹ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
تواضع
در ۱۸ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
جملات زیبا
در ۱۵ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
تغییرات شهامت می خواهد
در ۱۴ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
پرنسیو
در ۱۳ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
از ترس هایت نترس
در ۱۲ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
انسان مقتدر
در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
هدیه تولد
در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |