بلاگ
قوانین جهانی موفقیت
در ۳ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

«ﺑﺮاﯾﺎن ﺗﺮﯾﺴﯽ» ﺑﻌﺪ از سال‌ها پژوهش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ...

روابط بی سرانجام
در ۳ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

هرگز نباید به دنبال کسی بگردیم که فقط حاضر است با ما ازدواج کند، بلکه ...

تغییر دنیا
در ۲ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
خانه داری
در ۲ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

«ماری» با مرد متعصبی ازدواج کرد. هر دو نفر بیرون از خانه به‌طور تمام‌وقت کار ...

بررسی تاثیر شخصیت
در ۲ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

چند وقت پیش امکان ملاقات با مارک ریچ برایم فراهم شد و او مردی باشخصیت ...

پیش به سوی مردم
در ۲ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

بسیارى از شرکت‏ هاى آمریکایى به این حقیقت رسیدند که با احترام گذاشتن به سایرین، ...

مردم چه می گویند؟
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
انسان معلول
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

معلول کسی نیست که دچار نقص عضو است، انسان معلول کسی است که خود را ...

دنیای بیرون
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
واژه ی شعف
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

شعف نهایی‌ترین مرحله‌ی آگاهی است. شعف، سرور و شادی نیست. شادی همواره مفهوم متضاد خود ...

مدیریت زمان و زندگی
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

زن ملانصرالدین از شکم‌درد به خود می‌پیچید. ملا تصمیم گرفت دنبال طبیب برود. او در ...

واقعی زندگی کن!
در ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |