مسیر خوشبختی
در 23 فوریه 2017 | 0 دیدگاه

مسیر خوشبختی، ایجاد تغییر طبیعی، از موفقیت تا اهمیت است. این سفر واقعی از خود‌آگاهی تا آگاهی کیهانی است. معلمان بزرگ در ادوار مختلف تاریخ، این موضوع را آموزش دادند، اگرچه از عبارت‌های مختلفی برای توصیف آن استفاده کردند.
ما در این‌جا درباره‌ی تغییر آگاهی صحبت می‌کنیم که در اثر منفعت شخصی روشن‌فکرانه به‌وجود می‌آید. شما به‌دنبال پیشرفت هستید؛ اما هدفتان، تنها پیشرفت نیست. شما به‌دنبال مشکلات پیوسته و پیشرفت‌های جدید هستید چون آن‌ها مراحل بعدی تکامل طبیعی شما هستند. در این مرحله از روشن‌فکری، کم‌هوشی برای مردم یک گناه محسوب می‌شود.
اغلب مردم آن را گناه تعریف نمی‌کنند، بلکه معنای اصلی آن در بسیاری ادیان «از دست دادن هدف» است. هدف شما، داشتن زندگی با کامل‌ترین توانایی‌ است. افراد روشن‌فکر، به برتری و موفقیت‌های بالاتر دست می‌یابند، چون رضایت دادن به مسائل کمتر از آن، استعدادهایشان را تکذیب و از بزرگی‌شان چشم‌پوشی می‌کند.
همه با این نوع آگاهی متولد می‌شوند. متأسفانه، آن‌ها برای مشکل‌تر کردن قضاوتشان و تغییر دادن عقاید اصلی و بنیادی‌شان برنامه‌ریزی منفی دارند. به همین خاطر بیشتر تمرینی که با مردم انجام می‌دهم درباره‌ی یاد نگرفتن به‌جای یاد گرفتن است. من معتقدم ما ذاتاً می‌دانیم که بزرگی ما وجود دارد و منتظر آن هستیم. جرأت بزرگ بودن، مهم‌ترین ریسکی است که خواهید کرد.
از کتاب امنیت در ریسک پذیریست

ارسال دیدگاه