تحول باید زمانه پسند باشد
در ۵ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
مسیر خوشبختی
در ۵ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

مسیر خوشبختی، ایجاد تغییر طبیعی، از موفقیت تا اهمیت است. این سفر واقعی از خود‌آگاهی ...

انتخاب با خودتان است
در ۵ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

انواعی گوناگون از عوامل اثرگذار وجود دارد که وسواس منفی نسبت به بدن عامل آن ...

از مشتریان دعوت کنید تا محصول یا موقعیت شما را بشناسند
در ۵ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

به‌محض این‌که مشتریان خود را شناختید، در گام بعدی باید یاد بگیرید چگونه به‌شیوه‌ای درست ...

تحول درون – ۲
در ۴ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
هدف باید زماندار باشد
در ۴ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
عذرخواهی
در ۴ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

اشتباه کردن سبب شرمساری نمی‌شود؛یک عذرخواهی خالصانه، روش بزرگ‌منشانه‌ای برای جبران کار نادرست است. «پرمودا ...

مدیریت ارتباطات - تصویر جلد چیزهایی که هرکس باید در مورد دیگران بداند (بخش دوم)
در ۴ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

۳٫ همگان به کسی نیازمندند برخلاف باور عموم، واژه‌ای به‌نام مرد یا زن خود‌ساخته وجود ...

چگونه می‌توان مهارت گوش دادن را پرورش داد؟(بخش دوم)
در ۴ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

۶٫ زود قضاوت نکنید برایتان پیش آمده که در حال شنیدن داستان شخصی باشید و ...

حلقه
در ۳ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

روزی دزدی بی‌چیز به خانه‌ی یکی از مردان مقدس وارد شد. صاحب‌خانه متوجه آمدن دزد ...

قوانین جهانی موفقیت
در ۳ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

«ﺑﺮاﯾﺎن ﺗﺮﯾﺴﯽ» ﺑﻌﺪ از سال‌ها پژوهش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ...

روابط بی سرانجام
در ۳ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |

هرگز نباید به دنبال کسی بگردیم که فقط حاضر است با ما ازدواج کند، بلکه ...