درباره ما | About Us

نام: سعید (Saeed)
نام خانوادگی: گل محمدی (Golmohammadi)
تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۶/۳۱ (۱۹۸۴/۰۸/۲۲)

بنیانگذار سبک کتاب های قصه درمانی و تمثیل درمانگری در خاورمیانه
نویسنده و مولف بیش از ۸۰ عنوان کتاب در حوزه مهارت های زندگی، خودشناسی، کارآفرینی، مدیریت، فروش، بازاریابی و …
مدیر اجرایی پروژه بین المللی تحول درون
مربی و مشاور برندهای معتبر داخلی و بین المللی
رییس هیئت مدیره آکادمی بین المللی نگرش مثبت
طراح بیش از ۵۰ عنوان کارگاه تخصصی در حوزه توانمند سازی فردی، موفقیت، مدیریت و …
مدرس تخصصی مهارت های موفقیت در کسب و کار و مهارت های زندگی با سابقه اجرا ۳۰۳ کارگاه تخصصی و کاربردی

مولف و مترجم کتاب در حوزه مهارت های زندگی، خودشناسی، موفقیت در کسب و کار و معنویات