درباره ما | About Us

نام: سعید (Saeed)
نام خانوادگی: گل محمدی (Golmohammadi)
تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۷/۲۰ (۱۱/October/1984)

– کارآفرین سازمانی، مربی، مشاور خصوصی و استراتژیک تعدادی از مدیران ارشد کمپانی ها و سازمان های معتبر داخلی و بین المللی
– طراح بیش از ۵۰ عنوان کارگاه تخصصی در حوزه توانمند سازی فردی، موفقیت در کسب و کار، مذاکره، مدیریت و بازاریابی
– مدرس تخصصی مهارت های موفقیت در کسب و کار و مهارت های زندگی با سابقه اجرا ۳۰۰ کارگاه تخصصی و کاربردی
– رییس هیئت مدیره آکادمی بین المللی نگرش مثبت
– مدیر اجرایی پروژه ملی تحول درون
– مربی و مشاور برندهای معتبر داخلی و بین المللی

– بنیانگذار سبک کتاب های قصه درمانی و تمثیل درمانگری در خاورمیانه
– نویسنده و مترجم بیش از ۸۳ عنوان کتاب در حوزه مهارت های زندگی، خودشناسی، کارآفرینی، مدیریت، فروش، بازاریابی و …